Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

1. godina

Prva godina

Kolegij P S V ECTS
Uvod u biomedicinu i zdravstvo 50 60 20 10
Psihologija u sestrinstvu I 30 30 0 6
Psihologija u sestrinstvu II 30 30 0 6
Psihologija u sestrinstvu III 10 20 0 3
Teorija kurikuluma 30 30 0 3
Pedagogija, didaktika i metodika odgoja 30 0 30 6
Istraživanje i metodologija istraživanja 50 60 20 10
Cjeloživotno obrazovanje 15 15 0 3
Ekonomika u zdravstvu I 30 0 30 6
Kvaliteta rada u sestrinstvu 20 10 0 2
Ekonomika u zdravstvu II 15 15 0 3
Priprema postera ili oralne prezentacije 6 4 20 2
UKUPNO 316 274 120 60