Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

2. godina

Druga godina

Kolegij P S V ECTS
Diplomski rad 0 120 0 9
Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija 30 30 30 6
Prehrana ljudi u starijoj dobi 10 10 10 3
Upravljanje kvalitetom 10 10 10 3
Poslovno komuniciranje 10 10 10 3
Organizacija PZZ i zdravstvene njege u zajednici 30 30 30 6
TMS i inovativne metode liječenja 10 10 0 2
Poremećaji svijesti 15 15 0 3
Organizacija palijativne zdravstvene skrbi 10 10 10 3
Mentalno zdravlje 30 30 30 6
Rehabilitacija u zajednici 30 30 30 6
Upravljanje znanjem u zdravstvu 10 50 70 10
UKUPNO 215 260 365 66