Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

nastupno predavanje

Svi zainteresirani studenti prve i druge godine, mogu u utorak, 11.7.17. od 15 do 15:45 prisustvovati nastupnom predavanju Zorana Veira , sa temom KIRURŠKO LIJEČENJE BOLESTI DOJKE