Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

NAPUTAK ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Rad se dostavlja na CD-u, u PDF i WORD verziji svim članovima komisije, zajedno sa obrascem za ocjenjivanje, potpisan od članova komisije

Obrazac : OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE RADA

Sve dostaviti u referadu Čakovec radi daljnje obrade

ZA PRIJAVU JE POTREBNO:

  1. DIPLOMSKI RAD NA CD-u (GORE NAVEDENO)
  2. SUGLASNOST ETIČKOG POVJERENSTVA
  3. POTVRDA LEKTORA (ZA ENGLESKI I HRVATSKI JETIK)
  4. ISPUNJENI OCJENSKI OBRASCI