Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

PONOVNI UPIS U DRUGU GODINU

Za studente upisane u Dislocirani diplomski studij sestrinstva Čakovec 2016/2017

Za upis su obavezni: odluka o posebnim naknadama

školarina : 2.772,00 kn

troškovi upisa: 130,00 kn

IBAN FDMZ Osijek

Uplate se dostavljaju prilikom prijave diplomskog rada ili elektroničkim putem na e-mail: referada@mef-cakovec.hr ili sestrinstvo-cakovec@fdmz.hr