Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA ČAKOVEC

Za prijavu diplomskog rada potrebno je:

-poslati diplomski rad u word formatu na e-mail: prijava.teme@fdmz.hr do 10. u mjesecu

-priložiti lekture engleskog i hrvatskog jezika

-priložiti odluku etičkog povjerenstva, ako je bila potrebna

 

Nakon odgovora ili potrebnih korekcija Odbora, provjerava se arhiva studenta i priprema za obranu

Na obranu se dostavlja:

-uvezeni odobreni diplomski rad

-CD sa diplomskim radom

-prezentacija u trajanu max 20 minuta

-originali lekture i odluke etičkog povjerenstva