Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Sjednice Odbora za završne i diplomske radove

Poštovani studenti

Sjednice Odbora za završne i diplomske radove će se održati:

27. lipnja 2019.
10. srpnja 2019.
19. srpnja. 2019.
27. kolovoza 2019.
10. rujna 2019.
20. rujna 2019.

Za sjednicu Odbora za završne i diplomske radove potrebno je dostaviti:
elektronički oblik završnog odnosno diplomskog rada u Word (docx/doc)
formatu, potvrde lektora za hrvatski jezik i engleski jezik o
lektoriranom radu i sažetku rada na engleskom jeziku, isključivo na mail
adresu: predaja.radova@fdmz.hr, najkasnije dan prije sjednice Odbora za
završne i diplomske radove.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite Uredu za studente
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.