Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

POČETAK PREDAVANJA 2.GODINA

Predavanja za drugu godinu počinju 14. listopada 2019 u 16:00 sati