Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna ploča

PRIJAVE ZA SRPANJ, ZA STUDENTE MEFOS-a04.04.2018.

Zaprimanje radova i obrazaca održat će se 12.7.2018.  od 14 do 16 sati u referadi...više...

Obrzac za prijavu diplomskog rada12.03.2018.

Obrazac za prijavu diplomskog rada, za nastavnike MENTORE, nalazi se u dokumentima Studenti, u kontaktu sa mentorom popunjavaju obrazac, a mentor ga prosljeđuje na adresu i po naputku koji piše na obrascu. Mentori mogu biti svi predavači sa MEFOS-a ili FDMZ-a, ili mentori sa drugih...više...

NAPUTAK ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA29.09.2017.

Rad se dostavlja na CD-u, u PDF i WORD verziji svim članovima komisije, zajedno sa obrascem za ocjenjivanje, potpisan od članova komisije Obrazac : OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE RADA Sve dostaviti u referadu Čakovec radi daljnje obrade ZA PRIJAVU JE POTREBNO: DIPLOMSKI RAD NA CD-u (GORE...više...

Odluka o razlikovnim ispitima11.05.2017.

Objavljena je Odluka o razlikovnim predmetima : Odluka razlikovni...više...

ČESTA PITANJA ZA S OBRAZAC03.05.2017.

Mentori i studenti nisu obavezni predlagati članove komisije (iznimno, ako dolaze iz istog mjesta ili dogovore međusobno). Popunjeni i nepotpisani S obrazac šalje se na web adresu, po naputku na dnu obrasca. Potpisani S obrazac mora se obavezno osobno dostaviti u referadu radi uknjižbe i...više...

OBRAZAC PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA26.01.2017.

Prvi korak kod prijave diplomskog rada je popunjavanje obrasca od strane mentora. Na obrascu je navedeno što sve treba i kome proslijediti, a nalazi se na stranici www.mefos.hr, pod rubrikom studenti, na kraju se nalazi naslov završetak studija i u njemu svi potrebni obrasci. obrazac prijave...više...

ČLANAK U LISTU MEĐIMURJE01.06.2016.

NAŠA PRVA GENERACIJA I NJIHOVE IZJAVE list...više...

X-ice i šifre za studomat11.03.2016.

Studenti mogu podići u referadi svoje X-ice i šifre za studomat sat vremena prije ili poslije svake aktivnosti na...više...