Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna ploča

GODIŠNJI ODMOR23.07.2019.

Godišnji odmor referade 24.07.2019 -...više...

Sjednice Odbora za završne i diplomske radove11.06.2019.

Poštovani studenti Sjednice Odbora za završne i diplomske radove će se održati: 27. lipnja 2019. 10. srpnja 2019. 19. srpnja. 2019. 27. kolovoza 2019. 10. rujna 2019. 20. rujna 2019. Za sjednicu Odbora za završne i diplomske radove potrebno je dostaviti: elektronički oblik...više...

PROMOCIJA 1.GENERACIJE DIPLOMSKOG STUDIJA28.03.2019.

Promocija 1. generacije studenata diplomskog studija sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Osijek održat će se 25.travnja 2019.       Dopis studentima za promociju magistar 2019 Primjerak uplatnice za troškove izrade diplome_500kn_Čakovec Protokol za promociju...više...

Izvještaj sa 1. simpozija istraživačkih radova u sestrinstvu19.03.2019.

Izvještaj Izazovi istraživanja u sestrinstvu Zbornik sažetaka        ...više...

Poziv na 1. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu05.03.2019.

1.Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem   „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“   Čakovec, Dvorana Scheier, 30. ožujka 2019. Izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 1. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu Fakulteta za...više...

PONOVNI UPIS U DRUGU GODINU10.10.2018.

Za studente upisane u Dislocirani diplomski studij sestrinstva Čakovec 2016/2017 Za upis su obavezni: odluka o posebnim naknadama školarina : 2.772,00 kn troškovi upisa: 130,00 kn IBAN FDMZ Osijek Uplate se dostavljaju prilikom prijave diplomskog rada ili elektroničkim putem na...više...

ZAVRŠETAK STUDIJA10.10.2018.

Završetak studija Obrasci koje studenti preddiplomski studija, diplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ispunjavaju prilikom podnošenja zamolbe za izdavanje mišljenja od strane etičkog povjerenstva u svrhu ...više...

PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA ČAKOVEC10.10.2018.

Za prijavu diplomskog rada potrebno je: -poslati diplomski rad u word formatu na e-mail: prijava.teme@fdmz.hr do 10. u mjesecu -priložiti lekture engleskog i hrvatskog jezika -priložiti odluku etičkog povjerenstva, ako je bila potrebna   Nakon odgovora ili potrebnih korekcija...više...

POZIV NA SIMPOZIJ02.10.2018.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije 24.11. ove godine organizira simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rana intervencija kao prediktor sveobuhvatnog razvoja djeteta. Obzirom da je simpozij namijenjen između ostalog medicinskim i patronažnim sestrama vjerujemo da bi...više...

Obrzac za prijavu diplomskog rada, za studente FDMZ-a12.03.2018.

Obrazac za prijavu diplomskog rada, za nastavnike MENTORE, nalazi se u dokumentima Studenti, u kontaktu sa mentorom popunjavaju obrazac, a mentor ga prosljeđuje na adresu i po naputku koji piše na obrascu. Mentori mogu biti svi predavači sa MEFOS-a ili FDMZ-a, ili mentori sa drugih...više...