Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna ploča

Poziv na 1. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu05.03.2019.

1.Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem   „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“   Čakovec, Dvorana Scheier, 30. ožujka 2019. Izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 1. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu Fakulteta za...više...

PONOVNI UPIS U DRUGU GODINU10.10.2018.

Za studente upisane u Dislocirani diplomski studij sestrinstva Čakovec 2016/2017 Za upis su obavezni: odluka o posebnim naknadama školarina : 2.772,00 kn troškovi upisa: 130,00 kn IBAN FDMZ Osijek Uplate se dostavljaju prilikom prijave diplomskog rada ili elektroničkim putem na...više...

ZAVRŠETAK STUDIJA10.10.2018.

Završetak studija Obrasci koje studenti preddiplomski studija, diplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ispunjavaju prilikom podnošenja zamolbe za izdavanje mišljenja od strane etičkog povjerenstva u svrhu ...više...

PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA ČAKOVEC10.10.2018.

Za prijavu diplomskog rada potrebno je: -poslati diplomski rad u word formatu na e-mail: prijava.teme@fdmz.hr do 10. u mjesecu -priložiti lekture engleskog i hrvatskog jezika -priložiti odluku etičkog povjerenstva, ako je bila potrebna   Nakon odgovora ili potrebnih korekcija...više...

POZIV NA SIMPOZIJ02.10.2018.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije 24.11. ove godine organizira simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rana intervencija kao prediktor sveobuhvatnog razvoja djeteta. Obzirom da je simpozij namijenjen između ostalog medicinskim i patronažnim sestrama vjerujemo da bi...više...

Obrzac za prijavu diplomskog rada, za studente FDMZ-a12.03.2018.

Obrazac za prijavu diplomskog rada, za nastavnike MENTORE, nalazi se u dokumentima Studenti, u kontaktu sa mentorom popunjavaju obrazac, a mentor ga prosljeđuje na adresu i po naputku koji piše na obrascu. Mentori mogu biti svi predavači sa MEFOS-a ili FDMZ-a, ili mentori sa drugih...više...

ČLANAK U LISTU MEĐIMURJE01.06.2016.

NAŠA PRVA GENERACIJA I NJIHOVE IZJAVE list...više...