Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna ploča

ZAPRIMANJE RADOVA U STUDENOM02.11.2017.

Zaprimanje radova ili prijava tema održat će se 10. 11.17. od 15 do 17 sati u referadi...više...

TERMINI OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA U STUDENOM23.10.2017.

Poštovani studenti, Novi termin obrana diplomskih radova za studeni, održat će se 23.11.17. Kvota za 23.11. je popunjena, tako da studenti, koji nisu dobili obavijest o terminu 23.11. prebacuju se na novi termin, koji će biti objavljen na...više...

OBJAVLJEN RASPORED KONZULTACIJA ZA 1. I 2. GODINU23.10.2017.

Poštovani studenti, na stranici STUDENTI nalazi se početak rasporeda konzultacija za 1. i 2 godinu. Za ostale kolegije objavit ćemo na vrijeme, kada profesori potvrde točne datume...više...

STUDENTSKI IZBORI23.10.2017.

STUDENTSKI IZBORI STUDENTSKI IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU I STUDENTSKI ZBOR FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK   Na temelju Odluke Rektora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, u utorak, 7. studenoga 2017.g. održati...više...

RANG LISTA 2017-201813.10.2017.

Objavljena je rang lista prijavljenih studenata za ak.god.2017/18 rang lista cakovec diplomski 2017 2018 Molimo studente ispod upisne kvote da pristupe osobno 23.10.17. u 17 sati  sati, radi pomicanja liste i mogućeg upisa. Za upis je potrebno: UPISI NA DISLOCIRANI SVEUČILIŠNI...više...

PREDLOŽENI DATUMI OBRANE DIPLOMSKOG RADA10.10.2017.

DATUMI ZA OBRANU: 19.10.17. i 26.10.17. Studenti, koji su obavili prijavu diplomskog rada i koja im je odobrena od strane OZZID-a, mogu sa mentorom dogovoriti jedan od ponuđenih datuma obrane. Molim, obavijestiti u referadu Čakovec, kako bi organizirali prostor i točnu...više...

PRIJEM PREDMETA ZA ODBOR ZZID10.10.2017.

Predaja predmeta za OZZID biti će 16.10.17. od 14 do 17 sati u referadi...više...

PRIJAVE ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA U AK.GOD. 2017/1805.10.2017.

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Čakovec Uvjeti upisa Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo preddiplomski stručni studij Sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz...više...

NAPUTAK ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA29.09.2017.

Rad se dostavlja na CD-u, u PDF i WORD verziji svim članovima komisije, zajedno sa obrascem za ocjenjivanje, potpisan od članova komisije Obrazac : OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE RADA Sve dostaviti u referadu Čakovec radi daljnje obrade ZA PRIJAVU JE POTREBNO: DIPLOMSKI RAD NA CD-u (GORE...više...

UPIS U 2. GODINU STUDIJA26.09.2017.

Poštovani  studenti diplomskog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u ČAKOVCU , obavještavamo Vas da će se upisi u više godine obavljati 29.  rujna 2017. g. , od 14.00 do 17.00 sati  i 30 rujna od 9.00-12.00 u prostoriji referade Čakovec. Studenti moraju ostvariti uvjete za upis u...više...