Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Kontakt

Adresa:  Jakova Gotovca 2 ,40000 Čakovec

Telefon: 095/3933-369

Fax: 
E-mail:  referada@mefcakovec.hr

Gdje se nalazimo