Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Konzultacije 1. godina

 

Predmet Datum Vrijeme Napomena
 PEDAGOGIJA  20.11.17

21.11.17.

27.11.17.

28.11.17.

29.11.17.

29.11.17.

30.11.17.

 15:00-20:00  DVORANA

 

DIDAKTIKA 11.12.17.

12.12.17.

14.12.17.

15.12.17.

18.12.17

20.12.17.

21.12.17.

 

15:00-20:00 DVORANA

 

UMIJEĆE MEDICINSKE NASTAVE RAZLIKOVNI MODUL  26.01.2018

ODGOĐENO

16:00 SAMO STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI STRUČNI STUDIJ
 PSIHOSOCIJALNE INTERVENCIJE U OBITELJI  1.2.18.

2.2.18.

3.2.18.

 15:00 grupe i teme PIUO 2018
 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA  12.2.18.

13.2.18.

 

 15:30 OCJENE RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 2017-18
ISTRAŽIVANJE U SESTRINSTVU –RAZLIKOVNI MODUL 23.2.18. 15:00
ISTRAŽIVANJE I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 5.3-7.3.18.

26.3.-30.3.18.

15:30
 PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 12.3.18.

13.3.18.

14.3.18.

15.3.18.

 15:00  PRIZNAVANJE PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 1 godina 2017-18 Čakovec

REZULTATI ISPITA NA STRANICI ISPITI 1.G.

 

 METODIKA ODGOJA  

24.3.18.

 

9:00  METODIKA ODGOJA

ODGOJ

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

 

10.4.18.-odgađa se

počinje 11.4.18.

12.4.18.

 15.00  opt_Andragogija

Kako uspješno poučavati odrasle

Edukologija

Ciljevi i svrha_OO_Pastuovic

 TEORIJA KURIKULUMA  18.4.18

20.4.18

23.4.18

24.4.18

25.4.18

 15:30
 KVALITETA RADA U SESTRINSTVU 8.5.18.

9.5.18.

10.5.18.

21.5.18

22.5.18

 

 15:00  

 

 TEORIJA ZDRAVSTVENE NJEGE 15.5.18.

18.5.18.

19.5.18.

VJEŽBE:
25.5.18.

26.5.18.

8.6.18. GI G2

9.6.18.

 

 15:00

 

subotom od 8:00

ČAKOVEC TEME 2018

UPUTA ZA SEMINARSKI RAD 2018

 PRIPREMA POSTERA ILI ORALNE PREZENTACIJE  16.5.18

17.5.18

 10:00  Kako-napraviti-poster (3)

POPIS ORALNE PREZENTACIJE 2018

ĐUNĐEK, VLAHOVA BILIĆ

GOLUBAN, KRANJČEC

SUHANEK, PAVLEK BARDIĆ

CRNČEC, CRNKO

ROŽAJ, STRMEČKI

KOLAREC, MUTAK

BOROŠAK, LESKOVAR

ČREPINKO, VUK

ČUTURA, ČIČAK

DEDUŠ, TRAJBAR

DJURAN, KRIŽNJAK

DOBROSAVLJEVIĆ, KARDAŠ

HORVAT, JELIĆ BALTA

HOZMEC BLAŽIĆ, PINTARIĆ

HUDLER, SLAMEK

ISMAJLOVSKI, MUTAVDŽIĆ

JURIĆ, LEŽAIĆ

KOLIĆ, KOMPES.

NAVARRA KELEMENIĆ, DRAGIĆ

KRASNIĆ, ŠTAJDUHAR

KASELJ, ZIMMERMAN

KRIŽIĆ, LONČAR

NOVAK, ŽIGNIĆ

OSTOVIĆ, PODGAJSKI

POSAVEC, RAJIĆ

STRUGAR PAVLOVIĆ, ŠARIĆ

ŠARKO, TOMAŠEK

TADIĆ, VUKIĆ

DUGIĆ, MESIC

KOS GAŠPARIĆ, SOKAČIĆ SMOLEK