Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Konzultacije 1. godina

 

Predmet Datum Vrijeme Napomena
 PEDAGOGIJA  20.11.17

21.11.17.

27.11.17.

28.11.17.

29.11.17.

29.11.17.

30.11.17.

1.12.17.

 15:00-20:00  DVORANA

 

DIDAKTIKA 11.12.17.

13.12.17.

14.12.17.

15.12.17.

18.12.17

20.12.17.

21.12.17.

22.12.17.

 

15:00-20:00 DVORANA