Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Konzultacije 2. godina

Predmet Datum Vrijeme Napomena
METODIKA NASTAVE ZDRAVSTVENE NJEGE 6.11.17.

7.11.17.

9.11.17.

10.11.17. bio/kemija GRUPA 1

13.11.17. učiona 4

GRUPA 1

14.11.17.učiona 4

GRUPA 1

16.11.17.grčki/latinski

GRUPA 2

20.11.17.bio/kemija

GRUPA 2

21.11.17.učiona 4

GRUPA 2

 15:00-20:00  DVORANA

 

METODIČKI PRAKTIKUM  4.12.17. predavanje G1

5.12.17. predavanje G2

6.12.17. izrada seminara

7.12.17. izrada seminara

8.12.17. izrada seminara

11.12.17. predavanje G1

12.12.17. predavanje G2

13.12.17. predavanje G1

14.12.17.predavanje G2

15.12.17.izrada seminara

21.12.17.

16:00-20:00  

 

METODIKA NASTAVE ZDRAVSTVENE NJEGE 8.1.18.

9.1.18.

11.1.18.  prva grupa

12.1.18.

15.1.18.

16.1.18.

18.1.18. druga grupa

19.1.18.

22.1.18.

23.1.18.

25.1.18. treća grupa

26.1.18.

 

15:00-20:00  grupe – vježbe – MNZD

Dolazak na sve vježbe unutar pojedine grupe je obavezan.

Generalno, ako se grupe dogovore, možemo zamijeniti termine vježbi cijelim grupama.

 SOCIJALNA PATOLOGIJA  1.2.18.

2.2.18.

3.2.18.

 15:00
GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NJEGA 5.2.18 14:30
 METODIČKI PRAKTIKUM  7.2.18.

8.2.18.

14.2.18.

15.2.18.

 15:00-19:00  grupe u dogovoru sa profesorom
 NA ZNANSTVENIM DOKAZIMA U PRAKSI OSNOVANA ZDRAVSTVENA NJEGA  5.3.18.

 

 10:00 Studenti se neka rasporede na jutarnju ili po podnevnu grupu
TEORIJA ETIKE U PRAKSI ZDRAVSTVENE NJEGE  6.3.18.

7.3.18.

8.3.18.

9.3.18.

15.3.18.

16.3.18.

26.3.18

4.4.18.

5.4.18.

 15:30

SUBOTA: U DOGOVORU SA PROFESOROM

 

15:30

 

 

16:00

 HIV/AIDS U SESTRINSTVU 25.4.18.  14:00  64 Zaraza HIV-om u djece 63 Antiretrovirusno lijecenje i prevencija 58 Imunopatogeneza imuni odgovor i imunoloski poremecaji Slika 59 1