Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Konzultacije 2. godina

Predmet Datum Vrijeme Napomena
 GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NJEGA I GERONTOLOGIJA 15.10.2018

16.10.2018

 15:00
 PREHRANA LJUDI U STARIJOJ DOBI 5.11.2018

13.11.2018

 15:00

15:00

 

seminari

REHABILITACIJA U ZAJEDNICI  19.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

 15:00
 ORGANIZACIJA PALIJATIVNE ZDRAVSTVENE SKRBI  7.1.2019

8.1.2019

15.1.2019

 15:00

ČK-15:30

 

 

seminari ZG i ČK

Grupe iste kao i do sada

 UPRAVLJANJE KVALITETOM  24.1.2019

25.1.2019

 15:30  prezentacija seminara na predavanjima
POREMEĆAJ SVIJESTI 7.2.2019

8.2.2019

 15:30
 ORGANIZACIJA PZZ I ZDRAVSTVENE NJEGE U ZAJEDNICI  14.2.2019

20.2.2019

21.2.2019

 15.30  

 

seminar

vježbe

ČK (15:30)+ZG

(15:00) 

 POSLOVNO KOMUNICIRANJE  5.3.2019

6.3.2019

 

 15:30
 MENTALNO ZDRAVLJE  12.3.2019

13.3.2019

14.3.2019

 16:00
 SEMINAR MENTALNO ZDRAVLJE U BOLNICI SVETI IVAN ZAGREB  19.3.2019

20.3.2019

 

 15.30  PODJELA U DVIJE GRUPE
 TMS I INOVATIVNE METODE LIJEČENJA  26.3.2019

27.3.2019

9.4.2019

 15:30  ČK I ZG
 UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZDRAVSTVU  27,  ,29.5

i 04. i 05.06.2019

 

 15:30