Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Konzultacije 2. godina

Predmet Datum Vrijeme Napomena
 METODIKA NASTAVE ZDRAVSTVENE NJEGE  15:00-20:00  DVORANA

 

GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NJEGA 30.11.16.

 

2.12.16.

 

15:00-20:00

 

 

 

 

seminari

anketni upitnik

upute za vježbe gerontoloska znj

KOMUNIKACIJA SA STARIJIM OSOBAMA

METODIČKI PRAKTIKUM 15:30-20:00  

predavaona grčki/latinski

(podrum)

METODIKA NASTAVE ZDRAVSTVENE NJEGE  

 

15:00-20:00
ETIKA U SESTRINSTVU

RAZLIKOVNI MODUL

1.2.17.

28.2.17.

1.3.17.

3.3.17.

 

15.30-20:00
SOCIJALNA PATOLOGIJA 9.2.17.

10.2.17.

promjena termina

15:00-20:00

ostali termini po dogovoru na prvom predavanju

METODIČKI PRAKTIKUM  15:00-20:00
 TEORIJA ETIKE U PRAKSI ZDRAVSTVENE NJEGE  6.3.17.

8.3.17.

16.3.17.-17.3.17.

21.3.17.-23.3.17.

29.3.17.-31.3.17.

 15:30 Teorija etike 2

teorija etike 3

Teorija etike 4

 

 HIV/AIDS U SESTRINSTVU  24.4.17.  15:30  57 Definicije_uzrocnik_dijagostika

58 Imunopatogeneza imuni odgovor i imunoloski poremecaji

63 Antiretrovirusno lijecenje i prevencija

64 Zaraza HIV-om u djece

Slika 59 1

NA ZNANSTVENIM DOKAZIMA U PRAKSI OSNOVANA ZDRAVSTVENA NJEGA 17.5. od10 sati (Rotim)
18.5.(15:00)(Barač)
 Popis studenata_Čakovec 2017 -Na znanstvenim dokazima

samo podsjećam da oni koji su do rednog broja 31/32 a nisu “žuti” trebaju još poslati seminar.

Pa da ih mogu sve kompletirati.

Hvala,

Lijep pozdrav,

Ivana Barać